WP_20141030_033

Prosto z beczki – Kunstler Berg Schlossberg Riesling 2014